Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfera B2B Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Huculska 40;

2) inspektorem ochrony danych w Sfera B2B Sp. z o.o. jest Pan Wojciech Waluk, adres e-mail, [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna sprzedaży realizowanej na podstawie złożonego przez Pana/Panią zamówienia tj. art. 6 ust 1 pkt b RODO

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmie kurierskiej realizującej dostawę oraz bankowi obsługującemu transakcję

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.